^กลับขึ้นด้านบน


mod

พ.ต.อ.วีระยุทธ ใบภักดี
ผกก.สภ.สระใคร

นโยบาย / แผนปฏิบัติราชการ

TV

    ช่อง 3      

        

     ประวัติสถานีตำรวจภูธร อ.สระใคร

       สถานีตำรวจภูธรสระใคร จังหวัดหนองคาย ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานีตำรวจตามการยกฐานะของอำเภอสระใคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2537 มีอาคารที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 223 หมู่ที่ 3 บ้านสระใคร ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัด หนองคาย ที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรสระใคร มีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4246-3234 หมายเลขโทรสาร 0-4246-3234 เป็นที่สาธารณะประโยชน์  
       เดิม ได้รับการร้องขอการแบ่งการปกครองออกจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย โดยมีพระครูสุวรรณบรรณกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย เขต 1 (ในขณะนั้น) ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือกำเนิดที่บ้านไชยา ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ได้ยื่นเรื่องขอแบ่งแยกอำเภอสระใครออกจากอำเภอเมืองเป็นคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2537 กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้จัดตั้งกิ่งอำเภอสระใครในท้องที่อำเภอเมือง เพื่อประโยชน์ในด้านการปกครองและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จังหวัดหนองคายจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ตาคำสั่งที่ 985/2537   ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2537 ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 35 นาย โดยใช้หอระฆังวัดบำเพ็ญสังฆกิจ เป็นที่ตั้งสถานีตำรวจเป็นการชั่วคราวตลอดมา จนได้จัดตั้งอาคารที่ทำการถาวรเสร็จเรียบร้อยพร้อมทำการในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน
       สภาพปัญหา พื้นที่ สภ.สระใคร ประชากรส่วนมากได้รับการศึกษาในระดับที่ดี มีประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม การก่ออาชญากรรมต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะไม่มีความรุนแรง ส่วนมากเป็นคดีลักทรัพย์ งัดแงะ ทำร่ายร้างกาย การพนันต่างๆ เป็นต้น กลุ่มบุคคลที่อาจจะก่อคดีส่วนใหญ่จะเป็นการกระทำความผิด พ.ร.บ.ต่างๆ เช่น พ.ร.บ.การพนัน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ สารระเหย พ.ร.บ.จราจรทางบกและรถยนต์ ส่วนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีเกิดขึ้นแต่อย่างใด

 

 

   

สถานีตำรวจภูธรสระใคร
223 หมู่ที่ 3 บ้านสระใคร ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4246-3234 หมายเลขโทรสาร 0-4246-3234
Design by : ส.ต.ต.ฆนาการ ปิตะแสง